Marek Rataj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach

Adres
ul. Sobieskiego 13/2
40-082 Katowice

Tel./Fax
0 (32) 206 55 05

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek - piątek
7:30 - 15:00
sobota, niedziela
NIECZYNNE

Godziny przyjęć stron:
Wtorek: 09:00 - 15:00

adres e-mail:
katowice.rataj@komornik.pl

Numer rachunku bankowego kancelarii:
53 1020 2313 0000 3502 0339 5050
PKO BP S.A. o/Katowice

Kancelaria komornicza

Marek Rataj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Katowice - Zachód w Katowicach

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.